Merhaba!

Ben Alper Reisoğlu ,

Öncelikle bloğumu ziyaret ettiğiniz için size şükranlarımı sunmak isterim.

Bu sayfada tarafınıza sunacağım bilgiler aslında 2006 yılından itibaren bende oluşan düşünce yapısından doğarak, kaleme aldığım ve bugüne kadar “açıkladığımda acaba yanlış (ukala, saçma vs…) anlaşılır mıyım?” diye çekinerek şimdiye kadar sadece kendime sakladığım , gerçek beni anlatan ve de artık su üstüne çıkması gerekliliğine inandığım kişilik “AR markasının” özellikleridir.

2006 yılında bende vuku bulan mevzu bahis düşünce yapısı, “Her insanın ayrı bir değer olduğu ve her bireyin kutsal ve de önemli bir/birkaç yaradılış amacı olduğundan hareketle, aslında her bireyin kendi hayatında bir marka ve başrol oyuncusu olduğu” yönündeki ana fikri temel alıyordu. Bu düşünceden hareketle kendimi, kendi ölçeğimde nacizane bir marka olarak görüp,  müşteri olarak sınıflandırdığım yakınlarıma, yaşadığım topluma ve de Dünya’ya dair bakış açımlarımı kaleme aldım.

Bir bireyin iyi yönde değişiminin kelebek etkisi ile Dünya’yı iyi yönde değiştirebilecek potansiyel oluşturacağına olan inancımdan hareketle artık kanatlarımı çıkarıp , iyiye doğru çırpma vaktimin geldiğine inanıyorum. Dünya’nın bir köşesinden “Balat’tan” çırptığım kanatlarım ile Dünya’nın tümünde iyiye doğru değişime ışık tutmak ve ilham vermek istiyorum. Bu bloğu takip eden siz değerli okurların kanatlarını çıkarmasına katkı yapmayı kendime misyon edinen biri olarak, benim için mahrem ve de önemli olan bu bilgileri tüm şeffaflığı ile sizinle paylaşmak istiyorum.

Faydalı olması, ilham vermesi dileğiyle…

Ve de daha iyi bir Dünya için birlikte kanat çırpmak dileğiyle…

 

AR VİZYON

Mesleki ve/veya sosyal kuruluş / topluluk / derneğin veya özel bir şirketin yönetiminde üst düzey görev almak, burada elde edeceğim başarı ile yerel yönetimlerde ve/veya ülkemin yönetimde (siyasi arenada) söz sahibi olmak, kendini sürekli geliştiren ve kitleleri peşinden sürükleyebilen başarılı bir lider olmak, görev süresi bittiğinde ayrıldığı her duraktan (Dünya dahil) iyi izlenimlerle ve hizmet ettiği kişi / kuruluşlara faydalı olacak kalıcı eserler bırakarak ayrılmaktır.

Akademik kariyerime devam edip, yüksek lisans ve doktora yapmak, ileride bir üniversite veya danışmanlık şirketinde öğrencilere / şirket çalışanlarına tecrübe ve bildiklerimi anlatan bir öğretici pozisyonunda olmak ve en az 1 seminer vermektir.

En az bir kitabı basılan , basıldığı zamanda en çok satan şiir kitapları listesine giren, en az bir edebi ödül alan ve uzun yıllar sonra da olsa (ben göremesem de) en az bir şiiri M.E.B. ders kitaplarına giren bir şair olmaktır.

Nihai amacım, insanlığa ve dünyaya ömrüm boyunca ve de öldükten sonra hizmet etmektir.

 

AR FELSEFESİ

Amacım;

yaptıklarım, yapıyor olduklarım ve yapacaklarım ile yaşıyorken insanlara faydalı olabilmek, öldükten sonra da yine insanların yararlanabileceği eserler bırakabilmektir. Bütün bunların nihayetinde ardımda, yaşıyorken varlığımdan, öldükten sonra da adımı hatırlatacak eserlerimden istifade eden, beni hayır duaları ile anan bir topluluk bırakabilmektir.

 

AR KALİTE POLİTİKASI

Hayatımın hangi safhasında olursa olsun yaptığım işi, benzer işi yapanlara kıyasla AR farkıyla ve en iyi şekilde yapmak,

Şartlar ne olursa olsun, AR Değerleri ve AR Prensipleri’nin oluşturduğu ilke merkezli liderlik sıfatlarından ödün vermeyerek sonuca gitmek, sonuç kaybetmekse de şerefiyle kaybetmek,

Her alanda AR potansiyelini ve dolayısıyla AR tarzını her daim geliştirmek, bunun için gerekli çabayı ve azmi göstermek,

AR’yi bir marka, kendimi bu markanın sorumlusu, hizmet ettiğim kişileri (AR dahil) ve yaptığım işlerin etkilediği süreçleri de müşteri olarak görmek; dolayısıyla müşteri memnuniyetini esas almak, müşteri verilenle yetinse ve memnun olsa dahi, geri bildirim ile tespit edilecek eksiklikleri gidermek ve bu memnuniyeti her daim artırmaya çalışmak,

Başkalarından üstün olmak için değil, bugünkü AR’den daha üstün olmak için çalışmak,

Çalışılan kuruluş ve sektöre her daim katma değer sağlamak ve nihayetinde toplumsal fayda sağlayacak kalıcı eserler bırakmak için çalışmak,

Etki ile tepki arasındaki karar anında  “Hiçbir sorun çözümsüz kalmaz. Bu durumda en ideal çözüm nedir?” sorusunu kendime sorup, problemlere II. Kare (önemli-acil değil “Stephen Covey zaman yönetim matrisinden”) gözüyle bakarak her zaman bir 3. seçeneği arayacak bakış açısında olmak,

Fırsatlara açık olmak, fırsatları besleyerek sorunları kurutmak ve önlemleri kriz öncesinde almak. Bunun için II. Kare hedefleri koymak ve zamanımın çoğunu II. Kare zaman planı hedeflerinde geçirmeye çalışmak.

 

AR ÖZDEĞERLERİ

 

AR DEĞERLERİ

 • Vatan sevgisi (T.C. Vatandaşı)
 • Aile
 • Ahlaki değerlere uygunluk
 • İş etiğine uygunluk
 • Farklılık
 • Azim (başarma ve çalışma)
 • Kalite (insanda, yapılan işte, yaşamda)
 • İyi niyet
 • Hoşgörü
 • Dostluk
 • Yardımseverlik
 • Hayırseverlik
 • Proaktiflik
 • Profesyonellik
 • Sadakat
 • Vefa
 • Yenilikçilik
 • Müşteri odaklılık
 • Sonuç odaklılık
 • Zaman odaklılık
 • İsraftan kaçınmak , kaynakların verimli kullanılması ve tasarruf
 • Katma değer üretmek
 • Özveri
 • Fedakarlık
 • Şiir

 

AR PRENSİPLERİ

 • Haksız kazanç sağlamamak, haramdan uzak durmak.
 • Kumar ve her türlü şans oyununu oynamamak.
 • Sigara, alkol ve kafein içeren içecekler içmemek..
 • Makamının getirdiği imtiyazları, yetkileri v.s. , şahsi çıkarlar için asla kullanmamak.
 • Bireysel çıkarlardan çok toplumsal çıkarlara yönelmek.
 • Çalışılan kuruluşun her türlü ticari sırlarını, şahsi çıkarlar için 3. şahıs / şirketlere asla ifşa etmemek..
 • Doğru , dürüst ve güvenilir olmak, yalan söylememek.
 • İnsanların bulunmadığı meclislerde arkalarından konuşmamak ve gıybet etmemek.
 • Azimli ve çalışkan olmak.
 • Her alanda AR Vizyon ve AR Misyon ile bağlantılı hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli çabayı göstermek.
 • Planlı çalışmak, 4. Kuşak zaman planlamasına önem vermek ve uygulayarak zamanı etkin kullanmak.
 • Kendini geliştirmeye ve yeni sorumluluklar almaya her daim açık olmak.
 • Nazik, saygılı ve hoşgörülü olmak.
 • Dış görünüşe özen göstermek.
 • Konuşanı dinlemek, dinlemeyene kendini dinletebilmek.
 • Önce anlamaya, sonra anlaşılmaya çalışmak.
 • Düşünmeden konuşmamak ve insanların kalbini kırmaktan kaçınmak.
 • Etkin ve doğru bir Türkçe ile akıcı, nazik ve sempatik konuşmak.
 • Soru sormak ve akla uygun gelmeyeni makul bir üslupla eleştirmek.
 • Sorunlu işi fırsat olarak görmek ve ertelememek.
 • Fiziksel-Zihinsel-Ruhsal-Sosyal ihtiyaçların karşılanması için çalışmak ve her daim kendimi yenilemek.
 • Aykırı fikirlere, eleştirilere saygılı olmak , bunları dikkate almak ve her türlü öneriye açık olmak.
 • Problemleri kişiselleştirmemek ve problemler karşısında soğukkanlı olmak.

 

AR MİSYON

Vatandaşlık görevlerini yerini getiren, vatana hizmet aşkı olan ve vakti geldiğinde bu arzu için çalışmaya hazır vatandaş olmak,

Aldığım her sorumluluk ve üstlendiğim her görevi layığıyla yapmak , katma değer sağlamak ve toplumsal faydayı gözetecek kalıcı eserler bırakmak,

İnsanlara örnek olacak bir başarı hikayesi sahibi olmak ve bu uğurda çalışmak,

AR Değer ve AR Prensiplerine temelde bağlı kalarak, AR Vizyon ve hedeflerine ulaşmak için dürüstçe yaşamak , başkalarının yaşamında fark oluşturmak ve yaşamlarına anlam katmak,

Liderlik ve yöneticilik vasıflarımı sürekli geliştirerek, doğru hedefler ve değerler uğruna kitleleri peşimden sürükleyebilmek ve her alanda refah seviyelerini artırmak,

Yaşıyorken en az 1 kişinin hayatını iyi ve doğru yönde değiştirmek (fikirlerim, eylemlerim, yardımlarım v.s.) veya değişmesine katkıda bulunmak,

Öldükten sonra insanlar tarafından iyi anılmak üzere geride bıraktığım fikirlerim ve eserlerimle bu dünyadan göçtükten sonra bile insanların hayatlarını olumlu yönde etki edecek potansiyele sahip olmak ve kişilerin hayatlarında yer almak,

Mühendislik misyonuna sürekli katkı sağlayıp kendimi geliştirmek (bunun için eğitim ve seminerlere katılmak, kitap okumak) , mühendislik temeli üzerine kişisel gelişim / işletme / yönetim / ekonomi alan / alanlarında kendimi geliştirmek (yüksek lisans-doktora) ve fikirleri saygı gören başarılı bir mühendis olmak için çalışmak,

Belli bir amaç için toplanmış topluluklara hitap etmek (eğitim,seminer,söyleşi,brifing v.s.), bilgi ve tecrübelerimi paylaşmak, insanları doğruya yönlendirmek / kendi doğrularını bulmalarını sağlamak ve bu toplulukların takdirini kazanmak,

Öğrendiğim her türlü faydalı bilgiyi bana geldiği gibi çıkar gözetmeksizin astlarım ve çevremdekilerle paylaşmak, insanlara bilmedikleri yeni konuları öğretecek eğitici misyonuna sahip olmak ve bunun için sürekli kendimi geliştirmek,

En az bir sosyal sorumluluk projesinde görev almak,

Maddi açıdan kimseye muhtaç olmayacağım, ailemi maddi imkanlarım ile destekleyebileceğim , zorda olan yakınlarıma yardım edebileceğim ve bağış-hayır yapabileceğim refah düzeyine helal kazanç ile ulaşmak, her daim kazandığımdan azını harcamak ve bir kısmını birikim yapmak,

Ailemin her zaman , yakın akrabalarımın, dostlarımın ve çevremin yardıma ihtiyaçları olduğunda yanında olmak,

Saliha bir eş bulup, güzel bir aile kurmak ve sorumluluklarının bilincinde, vatandaşlık görevlerini ve dini vecibelerini bilen , ülkesini seven çocuklar yetiştirmek. Anlayışlı bir eş , çocuklarından sevgi ve saygı gören bir baba, anne ve babasının dualarını alan hayırlı bir evlat olmak,

İnsanların kendilerinden parçalar bulabileceği, okurken dertlerini biraz olsun unutup, teselli bulabilecekleri, eski günlerini yad edebilecekleri bir şiir kitabı yazmak ve bunun için edebi yönde sürekli kendimi geliştirmek,

 

AR MESAJI

Dünyayı değiştirmeye kendimden başladım.

 

 AR SLOGAN

Beni öldürmeyen darbe, beni güçlendirir. “Nietzsche”

Amacımız, imkansızı mümkün, mümkünü kolay, kolayı da zarif ve zevkli yapmanın yollarını bulmaktır. “Dr. Feldenkrais”

En iyisini daha görmediler. “Stephen R. Covey”

Haydi bir şeyler yapmaya başlayalım artık. “Mümin Sekman”

Küçüklüğümü unutmayacak kadar büyük adam olacağım. “AR”

Bittiğimi düşündükleri yerden yeniden başlarım. “AR”