Alper REİSOĞLU

Kategori: Çevik Satın Alma Modeli

ÇEVİK SATIN ALMA MODELİ

Bu açıdan bakıldığında değişimin özellikle teknoloji ve müşteri beklentileri boyutlarına uyum sağlayabilmek, günümüz işletmelerinin en güçlü özellikleri haline gelirken, bu boyutlara uyum sağlayamamak ise doğal seleksiyona teslim olma sebebi olarak gösterilmektedir (Reisoğlu ve Bolelli, 2020).
Dünyayı değiştirmeye kendimden başladım. "AR"